در حال بارگذاری ...

کارگاه ترسیم طاق و قوس

جلسه دوشنبه ۱۰ اردیبهشت دبیران ریاضی با موضوع کارگاه ترسیم طاق و قوس  توسط استاد زمانی ساعت ۱۷:۳۰ در خانه ریاضیات اصفهان واقع در خیابان سعادت آباد مقابل مقبره بانو امین تشکیل می شود


نظرات کاربران