در حال بارگذاری ...

جلسه دوشنبه 17 اردیبهشت دبیران ریاضی با موضوع ادامه حل مسایل دیفرانسیل ، هندسه و گسسته

قابل توجه اساتید و دانشجویان رشته ریاضی 

جلسه ریاضی با موضوع حل مسایل دیفرانسیل ، هندسه و گسسته توسط آقای روح الله حسینی در خانه ریاضیات استان اصفهان برگزار می گردد 

ساعت برگزاری 17:30


نظرات کاربران