در حال بارگذاری ...

بزرگداشت استاد دکتر سید محمود خاتون آبادی

بزرگداشت استاد دکتر سید محمود خاتون آبادی استاد علوم ریاضی و کامپیوتر در روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 97 در ساعت 17 الی 19 در مرکز تحقیقات معلمان استان اصفهان برگزاری می گردد

سÙدÙØ­ÙÙد خاتÙ٠آبادÛ


نظرات کاربران