در حال بارگذاری ...

مراسم بزرگداشت روز معلم به همراه سخنرانی دکتر محمد قاسم وحیدی اصل

مراسم بزرگداشت روز معلم به همراه سخنرانی دکتر محمد قاسم وحیدی اصل

زمان :پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه 97 ساعت 17 

خانه آمار اصفهان سالن مریم میرزاخانی


نظرات کاربران