در حال بارگذاری ...

نظریه ریاضی گام های موسیقی خانه ریاضیات اصفهان

جلسه روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه دبیران ریاضی با موضوع نظریه ریاضی گام های موسیقی خانه ریاضیات اصفهان توسط آقای دکتر سراج در خانه ریاضی اصفهان برگزار می گردد ساعت برگزاری 17:30


نظرات کاربران