در حال بارگذاری ...

مراحل مشاهده میزان استفاده از اینترنت و تغییر رمز اینترنت دانشجویی

به نام خدا

دانشجویان گرامی جهت مشاهده میزان استفاده از اینترنت و تغییر رمز اینترنت دانشجویی مراحل زیر را انجام دهند

 

 آدرس زیر را در نوار آدرس بزنید.

آنگاه علامت آدمک را کلیک کنید

اکنون می خواهم رمز خودم را تغییر دهم و یا مقدار استفاده اینترنت خودم را مشاهده کنم.


نظرات کاربران